Paroc FPS 17t palosuojalevy

PAROC FPS 17t -palosuojalevy on palamaton kivivillaeriste, jota käytetään teräksen, betonin ja puun palosuojauksessa.

Täyttää myös Suojaverhousluokat K230 (50 mm) ja K260 (60 mm)

Mitat Paroc FPS 17t
Leveys x Pituus Paksuus
Vakiotuote: Vakiotuote:
600 x 1200 mm 50 mm
Erikoistuote: Erikoistuote:
600 x 1200 mm 30 mm, 60 mm
Standardi EN 822 Standardi EN 823

Kuvaus

PAROC FPS 17t -tuotteessa on toisella puolella vaalea lasikuituhuopapäällyste.

Kivivillaeristeiden palosuojausominaisuudet vaihtelevat materiaalin tiheyden ja käytetyn eristeen paksuuden mukaan. Yleisesti voidaan sanoa, että kun materiaali on tiheää, palonkestävyysaika on pitkä. PAROC FPS 17t -palosuojalevyn tiheys on ~170 kg/m³. Kuhunkin käyttötarkoitukseen valitaan oikea tuote järjestelmätoimittajan hyväksynnän mukaan. PAROC FPS 17t -palosuojalevy on ETA-hyväksytty teräsrakenteiden palosuojausmateriaali. Levyä on helppo käsitellä, ja se on kätevä asentaa. Levyssä on vaalea lasikuituhuopapinnoite. Pinnoite ei vaikuta levyn palosuojausominaisuuksiin.

 

Lisätietoja tuotteesta: PAROC FPS 17t -palosuojalevy – Paroc.fi

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet
Ominaisuus Arvo Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo
Ominaisuus Arvo Standardi
Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Muut palo-ominaisuudet
Ominaisuus Arvo Standardi
Palamattomuus Palamaton EN ISO 1182

Lämpöominaisuudet

Lämmönvastus
Ominaisuus Arvo Standardi
Lämmönvastus Katso liite EN 13162:2012 + A1:2015
Ilmoitettu lämmönjohtavuus λD 0,038 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015
Paksuustoleranssi, T T5 EN 13162:2008 (EN 823)
Ilmaääneneristys
Ominaisuus Arvo Standardi
Ilmavirranvastus AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Kosteusominaisuudet

Vedenläpäisevyys
Ominaisuus Arvo Standardi
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitkäaikainen vedenimeytyminen WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Vesihöyrynläpäisevyys
Ominaisuus Arvo Standardi
Vesihöyrynvastus Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
Vesihöyryn läpäisyvastus MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Ääniominaisuudet

Äänenabsorptio
Ominaisuus Arvo Standardi
Äänen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Askelääneneristys (lattioille)
Ominaisuus Arvo Standardi
Dynaaminen jäykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Kokoonpuristuvuus NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Mekaaniset ominaisuudet

Puristuslujuus
Ominaisuus Arvo Standardi
Puristusjännitys 10% painumalla CS(10), σ10 NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), σm NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Veto-/Taivutuslujuus
Ominaisuus Arvo Standardi
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, σmt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Päästöt

 
Ominaisuus Arvo Standardi
Päästöluokitus M1
Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan
Ominaisuus Arvo Standardi
Vaarallisten aineiden päästöt NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Kestävyys

Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen
Ominaisuus Arvo Standardi
Kuormitusviruma CC(i1/i2/y)σc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta
Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.
Lämmönvastuksen pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta
Kivivillan lämmönvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, että eristeen kuiturakenne on vakaa ja kuitujen väliset huokoset sisältävät vain ilmakehän omia kaasuja.

Muut ominaisuudet

Muut ominaisuudet
Ominaisuus Arvo Standardi
Suojaverhousluokka K230 (50 mm) ja K260 (60 mm) EN 14135:2004

Dokumentit