Paroc CGL 20 cy kivivillaeriste

PAROC CGL 20cy on jäykkä, palonkestävä kivivillaeriste, jolla on hyvä lämmöneristyskyky ja alkanlinkestävyys, jota käytetään mm. betonirakenteiden palosuojauksessa. PAROC CGL 20cy on kevyt, nopea ja helppo asentaa sementtiliimalaastilla. Eristeen toinen pinta on primeroitu ja reunaviistetty, jolla pystytään vähentämään työmaalla mm. pinnoitukseen kuluvaa asennusaikaa. Reunaviistouksen ansiosta tuotteiden saumakohdat pysyvät siisteinä.

Mitat

Mitat
Leveys x Pituus Paksuus
Vakiotuote: Vakiotuote:
200 x 1200 mm 50 mm
Erikoistuote: Erikoistuote:
200 x 1200 mm 100 mm
Standardi EN 822 Standardi EN 823

Kuvaus

Kivivillalamelli asuinkerrosten välipohjien, autotallien ja parkkihallien sekä lämmittämättömien kellareiden katon alapuolisiin palo-, ääni- ja lämmöneristyksiin.
PAROC CGL 20cy -eristeellä voidaan parantaa kantavien betonilattioiden, -palkkien ja ontelolaattojen palonkestävyyttä Palosuojausopas 2/betoni esitetyllä tavalla. Palosuojauksessa (soveltuu eristepaksuuksille 50-200 mm) kiinnitys tehtävä mineraalipohjaisella sementtiliimalaastilla. Palotestissä käytetty sementtiliimalaasti: Henkel Ceresit CT 190. Kiinnitysaineen menekki n. 4,5 kg/m2. Muissa eristeratkaisuissa kiinnitys voidaan tehdä joko liimalaastilla tai mekaanisesti suunnittelijan/kiinnikevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja tuotteesta: PAROC CGL 20cy – Paroc.fi

Suunnittelijoille: Suunnittelijoille – Paroc.fi

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet
Ominaisuus Arvo Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo
Ominaisuus Arvo Standardi
Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Muut palo-ominaisuudet
Ominaisuus Arvo Standardi
Palamattomuus Palamaton EN ISO 1182

Lämpöominaisuudet

Lämmönvastus
Ominaisuus Arvo Standardi
Lämmönvastus Katso liite EN 13162:2012 + A1:2015
Ilmoitettu lämmönjohtavuus λD 0,037 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015
Paksuustoleranssi, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Ilmaääneneristys
Ominaisuus Arvo Standardi
Ilmavirranvastus AFR 10 kPa*s/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Kosteusominaisuudet

Vedenläpäisevyys
Ominaisuus Arvo Standardi
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitkäaikainen vedenimeytyminen WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Vesihöyrynläpäisevyys
Ominaisuus Arvo Standardi
Vesihöyrynvastus Z NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Vesihöyryn läpäisyvastus MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Ääniominaisuudet

Äänenabsorptio
Ominaisuus Arvo Standardi
Äänen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Askelääneneristys (lattioille)
Ominaisuus Arvo Standardi
Dynaaminen jäykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Kokoonpuristuvuus NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Mekaaniset ominaisuudet

Puristuslujuus
Ominaisuus Arvo Standardi
Puristusjännitys 10% painumalla CS(10), σ10 NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), σm 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Veto-/Taivutuslujuus
Ominaisuus Arvo Standardi
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, σmt 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Päästöt

Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan
Ominaisuus Arvo Standardi
Vaarallisten aineiden päästöt NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Kestävyys

Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen
Ominaisuus Arvo Standardi
Kuormitusviruma CC(i1/i2/y)σc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta
Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.
Lämmönvastuksen pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta

Dokumentit